اگر مبلغ چک بلامحل کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد مجازات آن چیست؟

طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
مجازات صدور چک به میزان صادر شده در آن بستگی دارد. به طوری که اگر مبلغ چک از ۵میلیونن تومان بیشتر باشد تا ۲ سال حبس برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است.

مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است:

۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.

۲. اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد.

۳. اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس دارد + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

ادامه خواندن “اگر مبلغ چک بلامحل کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد مجازات آن چیست؟”

شیوه تعیین میزان دیه در تصادفات هنگامی که هر دو راننده مقصر باشند

گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده الف 30 درصد و راننده ب 70 درصد مقصر هستند. یا اینکه هر یک 50 درصد در وقوع حادثه نقش دارند.
حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده بهه اتومبیل ها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟

ادامه خواندن “شیوه تعیین میزان دیه در تصادفات هنگامی که هر دو راننده مقصر باشند”

حق الوكاله وكيل چگونه پرداخت میشود؟

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عاديي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نميي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

ادامه خواندن “حق الوكاله وكيل چگونه پرداخت میشود؟”

نفقه به چه معناست؟

«نفقه» در لغت به معناي هزينه و مايحتاج است و در اصطلاح چيزي است که براي گذران زندگي مورد نياز است. در قانون، نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و نيز اگر زن عادت به داشتن خادمه دارد يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا.
زماني که عقدِ ازدواج واقع مي شود زن استحقاق دريافت نفقه را دارد مگر اينکه در طول اين مدت بدون هيچ دليل مشروع از اداء وظايف زوجيت امتناع نمايد که در اين صورت مستحق نفقه نخواهد بود و در واقع نفقه در مقابل تمکين است.
برای اطلاعات بیشتر نفقه زن چیست را ببینید.
در خصوص هزينه هاي درمانيِ که شامل نفقه مي شود حضرت امام خميني (ره) در تحريرالوسيله مسأله 9 مصاديق نفقه را به تفصيل ذکر نموده اند و در مورد هزينه معالجه بين هزينه و داروي متعارف که براي بيماريهاي معمولي مصرف مي شود و هزينه و داروهايي که براي امراض صعب العلاج که متداول و شايع نيست و احتياج به صرف مال زياد دارد، فرق گذاشته اند. در مورد اول يعني هزينه هاي متعارف که براي بيماريهاي معمول صرف مي شود مرد را به پرداخت آن مکلف دانسته و مورد دوم يعني هزينه درمان امراض صعب العلاج را از نفقه واجبه خارج مي دانند و عرف نيز بر همين روال است.
قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساکت است و هر چند فقها در خصوص نفقات وو حدودد آن در کتابهاي خود فصلي را در اين خصوص گشوده اند اما هيچ يک به تصريح دربارهه هزينه زايمان سخن نگفته اند. اگرچه از نظر عرف مخارج زايمان جزو نفقه محسوب مي شود.
طبق قانون مدني، زن بايد در خانه اي که شوهر تعيين مي کند سکني گزيند. اما اين به اين معنييي نيست که مرد مي تواند زن را مجبور به سکونت در منزلي با وضعيت نامتناسب باا شؤونات زن نمايد و زن اگر نامتناسب بودن مسکن را با وضعيت خويش ثابت کند، مي تواند از تمکين امتناع نمايد. حال اگر زني در تمکين همسرش نباشد مرد مي تواند دادخواستي با عنوان الزام به تمکين زوجه تهيه و به دادگاه ارايه کند و اگر عدم تمکين زن ثابت شود در اين صورت زن حقي بر نفقه نخواهد داشت. هنگامي که زن و شوهر از يکديگر طلاق مي گيرند اگر طلاق از نوع رجعي باشد در اين صورت نفقه زن در زمان ايام عده بر عهده شوهر است.
حال اگر مردي نفقه همسرش را پرداخت نکند زن مي تواند دادخواست تحت عنوان مطالبه نفقهه به دادگاه ارايه کند.
نفقه بر دو نوع است: 1 – نفقه معوقه 2 – نفقه جاريه
نفقه معوقه شامل هزينه هايي است که مثلاً زن براي چند ماه گذشته (مثل 5 يا 6 ماه قبل) کههه همسرش نداده است مطالبه نمايد که ميزان آن را يا خود زن مشخص مي کند يا بر اساسس آنچه که در سند نکاحيه (قباله) که در هنگام عقد مشخص شده است و يا در صورت عدم تعيين از طريق ارجاع به کار شناس مشخص مي شود.
نفقه جاريه، مبلغي است که زن از تاريخي که دادخواست به دادگاه ارائه مي دهد را شامل مييي شود. در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا اينکه عقد بر اين مبناا واقع شده باشد.

طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟

طلاق ایقاعی است تشریفاتی و ثبت آن در دفتر طلاق بدون اذن دادگاه مقدور نبوده و زوج یا زوجه و حتی زوجین با یکدیگر نمی توانند جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش و یا دادنامه  به دفاتر ثبت طلاق مراجعه نمایند .

ادامه خواندن “طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟”

مدارک لازم برای تقدیم دادخواست انحصار وراثت

مدارک لازم برای تقدیم دادخواست انحصار وراثت :

۱. دادخواست

۲.استشهادیه محضری

۳.کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

۴.رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

ادامه خواندن “مدارک لازم برای تقدیم دادخواست انحصار وراثت”

انواع طلاق و روند حقوقی هر کدام

طلاق توافقی: طلاقی است که در آن زوجین در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، حضانت فرزندان در صورت بودن فرزند و ……. توافق کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه تقدیم می کنند .

به عبارت دیگر ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن وشوهر بر سر مسأله طلاق توافق داشته داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با یکدیگر نباشند .

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است .

ادامه خواندن “انواع طلاق و روند حقوقی هر کدام”

عواقب قانونی صدور چک بلامحل

بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس تعزیری و تا ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد.

ادامه خواندن “عواقب قانونی صدور چک بلامحل”

آنچه باید درباره نفقه همسر بدانید

تعریف نفقه :

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه، غذا،  اثاث منزل و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه از سوی مرد :

۱-ضمانت اجرای مدنی :

طبق ماده  ۱۱۱۱ قانون مدنی : زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد .

ادامه خواندن “آنچه باید درباره نفقه همسر بدانید”