مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال بوده و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نیست .

به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک:

« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد :

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( 10,000,000 ریال )  باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ادامه خواندن “مجازات صدور چک بلامحل چیست؟”

چک برگشتی کیفری است یا حقوقی

اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال‌ است.

ادامه خواندن “چک برگشتی کیفری است یا حقوقی”

قانون جدید مالیات بر ارث

قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» در تاریخ 31/ 4/ 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به تازگی در روزنامه‌ها منتشر شده است. اگرچه این قانون از ابتدای سال 13955 اجرایی می‌شود، اما با توجه به آثار مهم اقتصادی که دارد، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

ادامه خواندن “قانون جدید مالیات بر ارث”