انواع دعوای خلع ید

دعوای خلع ید از لحاظ دعوای حقوقی، دعوایی است که مالک مال غیر منقول به طرفیت متصرف غیر قانونی مال مورد نظر اقامه می کند. به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملکک اوعدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرفف کرده، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید، از رفع ید از آن خودداری می ورزد .

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره وکیل خانواده را ببینید.

دادگاه

ادامه خواندن “انواع دعوای خلع ید”

انواع چک کدام اند؟

چک سندی است که بر طبق آن صاحب حسابِ بانکی با صدور چک میتواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

البته در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک به عنوان نوشته ا ی یاد شده است که به موجب آن صادر کننده چک، وجوهی را که نزد بانک محالعلیه ( بانکی که باید وجه را بپردازد ) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار  می نماید .

برای اطلاعات بیشتر صدور چک بلامحل را بخوانید.

284340_826

حال که دانستیم چک چیست در ذیل به توضیحی مختصر در خصوص انواع چک های موجود در قانون میپردازیم :

چک عادی:چکی است دارنده حساب آنرا بر عهده حساب خود صادر می کند .گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل وجه چک باشد و یا اینکه چک در وجه یک شخص معین یا به حواله کرد ان شخص صادر شده باشد . چک عادی تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.

چک تایید شده: چکی است که از طرف صاحب حساب جاری صادر میگردد و بانک تایید میکند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک به صورت وجه نقد یا اعتبار وجود دارد بانک بعد از تایید

مطلب فوق وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس انرا فقط به اورنده چک تایید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به چک عادی دارد .

چک تضمین شده: چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می شود و پرداخت ان از طرف بانک تعهد و تضمین می شود ، این چک به عنوان چک رمز دار معروف است.

چک مسافرتی: چکی است که از طرف بانک صادر می شود و وجه ان در هر یک از شعب بانک یا توسط

نماینده گان ان قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدرو چک تضمینی و مسافرتی دارند.

چک وعده دار: چکی است که بطور مثال در اول فروردین ۸۴ صادر اما تاریخ پرداخت ان اول اردیبهشت ۸۴ میباشد

حواله های بانکی: معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را بصورت اعتبار نزد بانک دیگری نگهداری میکنند، حال بانک در موارد نیازچکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید .

چک مشروط: چکی است که درآن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن مبلغ چک را پرداخت نمایند.

چک تضمینی: عبارت است از چکی که صادر کنده در متن ان قید نماید بابت تضمین معامله وجه ان پرداخت خواهد شد و یا بابت ضمانت شخص بخصوص صادر خواهد شد.

چک سفید امضاء: چکی است که صادر کننده ان فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است در ذیل چک اورده و از قید هر امر دیگری خودداری میکند  ودارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای را (بنام حامل) در ان شخصاً بنویسد .

مفهوم عسر و حرج در طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

ادامه خواندن “مفهوم عسر و حرج در طلاق”

مطالبه اجرت‌ المثل ایام زندگی مشترک

اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که در شرع مقدس اسلام زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. اين وظايف شامل تمكين عام و تمكين خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، ميان زوجين وظايف و تكاليفي برقرار مي‌شود كه آنها بايد نسبت به يكديگر آن را انجام دهند.

ادامه خواندن “مطالبه اجرت‌ المثل ایام زندگی مشترک”

درباره حضانت از فرزندان

از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است.

به موجب اصول ۲۱ و ۱۵۶ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود. به موجبماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حقق وو هم تکلیف ابوین (والدین) است. ضمنا حضانت فرزند در صلاحیت دادگاه خانواده است.

134959_305

ترتیب رسیدگی به مسئله حضانت فرزند:

دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار (خیر وصلاححح کودک، کودکان)تعیین نماید.

چند نکته:

 • در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.(مثلا ً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ طفل.)
 • طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر به دلیل وجود علت قانونی.
 • اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
 • هیچ یک از ابوین (پدر ومادر) حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او خودداری کنند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
 • برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از هم زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن اولویت با پدر است. البته پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.
 • مواد ۱۱۶۸تا ۱۱۷۹ قانون مدنی به حضانت و نگهداری طفل اختصاص دارد.

طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی شرایط تغییر حضانت عبارتست از:

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد:

 1. اعتیاد زیان آور به الکل، موادمخدر و یا قمار.
 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
 3. ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
 4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق.
 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

توضیحاتی درباره جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری  از جمله جرایم پیچیده ای است که بطور معمول از سوی افراد با ضریب هوشی بالا انجام می شود . و این عامل گاهی تشخیص و مجازات مرتکب را دشوار می سازد.

کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می شود .کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب او حیله به کار می برد بدین معنی که در کلاهبرداری، فردی که مورد جرم واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و این وجه متمایز کننده این جرم از دیگر جرایم بر علیه اموال است در حقیقت کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه (صحنه سازی) موجب اغفال شاکی می گردد و به واسطه اغفال مالک می تواند مال را در اختیار خود بگیرد.

ادامه خواندن “توضیحاتی درباره جرم کلاهبرداری”

بررسی تخصصی تحویل مبیع

تحویل مبیع عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

ساده ترین راه فهم این ماده رجوع به عرف است . بنابراین زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره میتوانید وکیل حقوقی را ببینید.

ادامه خواندن “بررسی تخصصی تحویل مبیع”

مراحل و چگونگی انجام طلاق توافقی

طلاق توافقی: طلاقی است که در آن زوجین در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، حضانت فرزندان در صورت بودن فرزند و ……. توافق کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه تقدیم می کنند .

به عبارت دیگر ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن وشوهر بر سر مسأله طلاق توافقی داشته داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با یکدیگر نباشند .

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است .

ادامه خواندن “مراحل و چگونگی انجام طلاق توافقی”

دیه دندان از دید قانونی

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

 

pic-43430-1452942309

ماده 616 قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف- دندان‌های جلو که عبارتند از پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام و عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.

ب- دندان های عقب که درچهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره 1- هر گاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید برای جراحت مزبور ارش ثابت است.

تبصره 2- هر گاه در مورد این که دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.

ماده 618 همین قانون بیان می‌دارد هر گاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی  در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند و جود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه هان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است یک سوم دیه همان دندان است.

تبصره – در تغییر رنگ دندان بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 620  بیان می‌دارد ایجاد ترک یا لق کردن دندان هر گاه درحکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

طبق ماده 621 کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است و در ماده 622 آمده شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ارش تعیین شود.

تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره 2- هر گاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.

ماده 623 بیان می‌دارد که در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب شود دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره – شکستن معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده 624 بیان می‌دارد با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود اگر چه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

طبق ماده 625 قانون مجازات اسلامی هر گاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیاب شود کندن آن دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد کندن آن موجب ضمان مالی است.